Publikasjoner

Forskning

Arbeidsvilkår blant kunstnere med innvandrerbakgrunn

En forstudie.

Rapporten bidrar med forskningsbasert kunnskap på området som berører arbeidsvilkårene for kunstnere med innvandrerbakgrunn og drøfter mulige problemstillinger som en oppfølgende studie kan ta tak i.

Skriftserie: Forskning
Navn: Arbeidsvilkår blant kunstnere med innvandrerbakgrunn
Utgiver: Kulturrådet
Forfatter: Helene Egeland
Utgivelsesår: 2009
ISBN:978-82-7081-146-5