Publikasjoner

Rapport

Årsmelding Kulturrådet 2013

Årsmeldingen presenterer en oppsummering av Kulturrådet i tall og tekst for 2013.

Skriftserie: Rapport
Navn: Årsmelding Kulturrådet 2013
Utgiver: Kulturrådet
Forfatter: Kulturrådet
Utgivelsesår: 2014