Publikasjoner

Forskning

Den kulturelle skolesekken

Boken er et resultat av det treårige forskningsprosjektet om Den kulturelle skolesekken, utført av Uni Rokkansenteret og Høgskolen i Bergen i perioden 2010-2013.

Den kulturelle skolesekken kan sies å være både et kulturpolitisk og et utdanningspolitisk prosjekt. men hva betyr ordningen for kunstnere, elever og lærere? Hvordna jobber skolene, kommunene og fylkene med Den kulturelle skolesekken? Hvordan foregår utvalgsprosessen? Dette er noen av spørsmålene som utforskes i Den kulturelle skolesekken, og som gir ulike innblikk i hvordan Skolesekken ser ut fra forskjellige ståsteder og perspektiver.

 

Navn: Den kulturelle skolesekken
Utgiver: Kulturrådet
Forfatter: Jan-Kåre Breivik og Catharina Christophersen (red)
Utgivelsesår: 2013
ISBN:978-82-7081-157-1