Publikasjoner

Evaluering

DUS - Den unge scenen

En evaluering

DUS – Den Unge Scenen er et samarbeidsprosjekt mellom Det Norske Teatret og Det Åpne Teater, og har som målsetting å stimulere til økt teaterinteresse blant barn og ungdom gjennom å tilby tekster av høy kvalitet, skrevet spesielt for denne målgruppen. I tillegg til Det Norske Teatret og Det Åpne Teater har fem regionale teatre og 27 ungdomsteatergrupper vært involvert i den første gjennomføringen av prosjektet.

Skriftserie: Evaluering
Navn: DUS - Den unge scenen
Utgiver: Kulturrådet
Forfatter: Heidi Haukelien
Utgivelsesår: 2006
ISBN:978-82-7081-134-2