Publikasjoner

Evaluering

Evaluering av Kritikerakademiet

Arbeidsnotat nr. 38. Evaluering av Kritikerakademiet ved Institutt for Journalistikk i Fredrikstad.

Norges byggforskningsinstitutt har evaluert den treårige forsøksdriften av Kritikerakademiet ved Institutt for Journalistikk i Fredrikstad. Kritikerakademiet har gjennomført kurs og seminarer for kritikere av de ulike kunstartene. Kursene er primært rettet mot etablerte kritikere og kulturjournalister som arbeider i dagspressen og andre massemedier.

Evalueringen har fulgt prosjektet over tre år. Delrapport ble levert høsten 1998.

Skriftserie: Notatserien
Navn: Evaluering av Kritikerakademiet
Utgiver: Kulturrådet
Forfatter: Lars Marius Ulfrstad
Utgivelsesår: 2000
ISBN:82-7081-085-1