Publikasjoner

Evaluering

Forskning om museer og arkiv

En evaluering av et forskningsprogram i regi av Kulturrådet

I 2010 ble satsingen "Forskning om museer og arkiv" etablert som et samarbeid mellom Norsk kulturråd og tidligere ABM-utvikling. Målet med forskningsprogrammet var  stimulere til forskningsaktivitet, publisering i fagfellevurderte kanaler og til samarbeid med universitet- og høgskolesektoren. Til sammen har elleve prosjekter fra arkiv og museer mottatt støtte til forskning i egen institusjon.

Evalueringsrapporten presenterer aktivitetene og resultatene av programmet, og diskuterer hvordan faktorer som arbeidstid, motivasjon og kompetanse spiller inn. Rapporten drøfter også frskningens innretning, og om programmet har vært et egnet kulturpolitisk virkemiddel for å styrke forskningen i institusjonene.

Skriftserie: Evaluering
Navn: Forskning om museer og arkiv
Utgiver: Kulturrådet
Forfatter: Hanne Heen og Robert Salomon
Utgivelsesår: 2013
ISBN:978-82-7081-159-5