Publikasjoner

Veiledning

ICOMs museumsetiske regelverk

Last ned

ICOMs museumsetiske regelverk

Norsk ICOM utgir i samarbeid med ABM-utvikling en ny utgave av ICOMs museumsetiske regelverk. Reglene er under kontinuerlig revisjon for å kunne fungere i en tid da museene møter stadig nye utfordringer. Reglene ble enstemmig godkjent på ICOMs generalkonferanse høsten 2004.

Skriftserie: Veiledning
Navn: ICOMs museumsetiske regelverk
Utgiver: Kulturrådet
Utgivelsesår: 2008
ISBN (trykt utgave):978-82-8105-066-2