Publikasjoner

Evaluering

Koreokrati

Last ned

Forsidefoto av Rune Guneriussen, Revisit the revolution, 2012

En evaluering av pilotprosjekt for utvikling av profesjonelle dansemiljøer

Pilotprosjekt for utvikling av profesjonelle dansemiljøer ble lansert i 2010 som en støtteordning og et virkemiddel for å utvikle og styrke profesjonelle dansemiljøer i regionene. I de tre årene av ordningen som ble evaluert, har åtte ulike miljøer fått innvilget støtte. De åtte miljøene er svært ulike, både som organisasjoner og som dansefaglig aktører.

Denne rapporten undersøker hvordan og hvorvidt piltotprosjektet gjennom å støtte disse miljøene har bidratt til å profesjonalisere, regionalisere og utvikle det norske dansefeltet.

Skriftserie: Evaluering
Navn: Koreokrati
Utgiver: Kulturrådet
Forfatter: Ole Marius Hylland og Sigrid Røyseng
Utgivelsesår: 2013
ISBN:978–82–7081–162–5