Publikasjoner

Rapport

Kunstnere i kulturnæringenes tidsalder

Last ned

Kunstnere i kulturnæringenes tidsalder

Hva betyr denne nye oppmerksomheten omkring kulturnæringer, kreative næringer og opplevelsesøkonomi for forståelsen av kunstnere som yrkesgruppe?

I denne rapporten blir det gått gjennom rapporter fra norske forskningsmiljøer med utgangspunkt i to problemstillinger:

1. Hvilke nye arbeidsvilkår får kunstnerne i kulturnæringenes, de kreative næringenes og opplevelsesøkonomiens tidsalder – ifølge rapporter om disse temaene?

2. Hva slags syn på kunstnernes rolle i samfunnet er det som kommer til uttrykk i disse rapportene?

Er en ny kunstnerrolle på frammarsj? Innebærer den økte vektleggingen av kulturnæringer, kreative

næringer og opplevelsesøkonomi at kunstnerne tenkes å inngå i en ny samfunnskontrakt.

Skriftserie: Rapport
Navn: Kunstnere i kulturnæringenes tidsalder
Utgiver: Kulturrådet
Forfatter: Sigrid Røyseng
Utgivelsesår: 2011
ISBN:978-82-7081-151-9