Publikasjoner

Rapport

Mellom undringshjem og kamparenaer

Last ned

Museer og den flerkulturelle virkeligheten

ABM-skrift #12: Mellom undringshjem og kamparenaer. Museer og den flerkulturelle virkeligheten.

Museer og den flerkulturelle virkeligheten forsøker å gripe noe av virkeligheten både museene og innvandrerne er en del av. Det er ikke meningen å komme med klare svar eller tolkninger, men et forsøk på å vise at dette feltet er sammensatt og nyansert.

Forfatteren har tatt utgangspunkt i museenes utvikling og deres rolle i det flerkulturelle samfunnet, og gjennom samtaler med pakistanere og kurdere har han hentet inn tanker om og holdninger til museet som begrep og som institusjon.

Skriftserie: Rapport
Navn: Mellom undringshjem og kamparenaer
Utgiver: Kulturrådet
Forfatter: Hans Philip Einarsen
Utgivelsesår: 2005
ISBN (trykt utgave):82-8105-014-4
Emneord: flerkultur