Publikasjoner

Evaluering

Norsk på nytt

En evaluering av prosjektet Norsk i går, i dag, i morgen?

Telemarksforsking-Bø fikk i 2003 tilslag på anbud til Norsk kulturråd om å evaluere prosjektet Norsk i går, i dag og i morgen? Prosjektet er et samarbeid mellom Norsk Folkemuseum og Internasjonalt Kultursenter- og museum (IKM), og har som mål å dokumentere den nyere innvandringshistorien gjennom innsamling av livshistorier.

Skriftserie: Evaluering
Navn: Norsk på nytt
Utgiver: Kulturrådet
Forfatter: Heidi Haukelien
Utgivelsesår: 2006
ISBN:978-82-7081-133-5