Publikasjoner

Evaluering

Profesjonalisering av kor

Evalueringen skal fremskaffe kunnskap om og erfaringer med ulike strategier som kan bidra til en utvikling av korfeltet.

Evalueringen skal fremskaffe kunnskap om og erfaringer med ulike strategier som kan bidra til en utvikling av korfeltet. Dette skal gjøres dels ved å undersøke om forsøksordningen har bidratt til en profesjonalisering av de korene som har fått slike midler, og i tilfelle på hvilke måter.

Skriftserie: Evaluering
Navn: Profesjonalisering av kor
Utgiver: Kulturrådet
Forfatter: Mie Berg Simonsen
Utgivelsesår: 2010
ISBN:978-82-7081-150-2