Publikasjoner

Veiledning

Se på - ta på - høre på

Last ned

Se på - ta på - høre på

ABM-skrift #54: Om tilgjengelighet og formidling. Erfaringer fra Bergen byarkiv.

Denne publikasjonen er delt i tre deler. Den første delen er en generell veiledning i tilgjengelighetsarbeid for arkiver. Den andre delen tar for seg hva en skal tenke på fra smått til stort når en skal i gang med utstilling som skal være tilrettelagt for funksjonshemmede. Den tredje delen er en gjennomgang av selve utstillingen, og vurderer de tiltakene som ble gjort hos Bergen byarkiv.

Skriftserie: Veiledning
Navn: Se på - ta på - høre på
Utgiver: Kulturrådet
Utgivelsesår: 2009
ISBN (trykt utgave):978-82-8105-071-6
Emneord: universell utforming