Publikasjoner

Veiledning

Standard for fotokatalogisering

Last ned

Standard for fotokatalogisering

ABM-skrift #44: Standard for fotokatalogisering

Standard for fotokatalogisering er utviklet som en nasjonal standard for katalogisering av fotografisk materiale. Publikasjonen presenterer standardens felt og beskriver innholdet i de enkelte feltene. I tillegg gis også noe informasjon om hvordan feltene bør brukes i det praktiske arbeidet med katalogisering. Dette er likevel ikke en håndbok i praktisk fotokatalogisering. Standarden vil implementeres ulikt i de ulike katalogiseringsverktøyene. Denne rapporten gir generelle og programuavhengige krav og anbefalinger, med rom for system-, sektor- og institusjonsspesifikke tilpasninger og tillegg. Det vesentlige er ikke hvordan funksjonene tilbys i de ulike systemene/verktøyene, men at funksjonene tilbys.

Skriftserie: Veiledning
Navn: Standard for fotokatalogisering
Utgiver: Kulturrådet
Utgivelsesår: 2008
ISBN (trykt utgave):978-82-8105-059-4