Publikasjoner

Evaluering

Tegn i tiden - minoritetskultur eller ren kunst?

Notat nr. 45, 2001. Evaluering av Det Norske Tegnspråkteater.

Stipendiat Rikke Gürgens ved Høgskoen i Harstad har evaluert prøveprosjektet Det Norske Tegnspråkteater på Ål. Det Norske Tegnspråkteater har produsert fem forestillinger i løpet av prosjektperioden fra 1999 - 2001.1 Målgruppen for teateret har primært vært døve tegnspråkbrukere, men fire av forestillingene har blitt stemmetolket slik at også hørende har kunnet få glede av produksjonene.

Rikke Gürgens har fulgt prosjektet gjennom hele prosjektperioden som forsker, men som evaluator kun i fire måneder. Evalueringsrapporten er skrevet på vegne av Kulturdepartementet, og på oppdrag fra Norsk kulturråds utredningsavdeling.

Skriftserie: Notatserien
Navn: Tegn i tiden - minoritetskultur eller ren kunst?
Utgiver: Kulturrådet
Forfatter: Rikke Gürgens
Utgivelsesår: 2001
ISBN:82-7081-096-7