Publikasjoner

Evaluering

Resultater fra NM i kunstløft

Evaluering av Kunstløftets andre periode 2012-2015.

Norsk kulturråd utlyste i november 2014 et opp­drag om å evaluere Kunstløftets andre periode, 2012–2015. Telemarksforsking ble tildelt oppdra­get, og denne rapporten er resultatet av evalu­eringen. Evalueringen er en vurdering av Kunstløftets relevans for barn og unge sett i lys av samfunnsendringer og -utfordringer. Evalueringen vurderer også prosjektets bidrag til økt kunnskap og, interesse og prestisje for kunst for barn og unge.

Skriftserie: Evaluering
Navn: Resultater fra NM i kunstløft
Utgiver: Kulturrådet
Forfatter: Åsne Dahl Haugsevje
Artikkelforfatter: Mari Torvik Heian, Ole Marius Hylland
Utgivelsesår: 2016
ISBN (trykt utgave):978-82-7081-178-6
Emneord: barn og unge kunstløftet evaluering fou