Publikasjoner

Publikasjon

Rett til innsyn. Bruk av arkiv.

Last ned

Rett til innsyn

ABM-skrift #68: En samling av innleggene på konferansen "Rett til innsyn - erfaringer og praksis".

Innsyn i offentlige arkiver, både aktive og avsluttende arkiver, er en demokratisk rett. Som en hovedregel er offentlige arkiver tilgjengelige for allmennheten. Tilgang til privatarkiver er i mindre grad regulert i lovverket.

For å kaste lys over problemstillinger knyttet til innsyn i og bruk av arkiver arrangerte ABM-utvikling seminaret "Rett til innsyn - erfaringer og praksis" i 2010. Iinnlederne var personer med bred kunnskap om juridiske, etiske og faglige problemestillinger om emnet.

Denne rapporten er en samling av disse innleggene.

Skriftserie: Rapport
Navn: Rett til innsyn. Bruk av arkiv.
Utgiver: ABM-utvikling
Artikkelforfatter: Tor Breivik Per Haave Bjørn Bering Bente Granrud Kaisa Johanna Maliniemi Ingfrid Bækken
Utgivelsesår: 2010
ISBN (trykt utgave):978-82-8105-091-4