Publikasjoner

Rapport

Risikosoner

Rapport nr. 33. Om kunst, makt og endring

Skriftserie: Rapportserien
Navn: Risikosoner
Utgiver: Norsk kulturråd
Forfatter: Siri Meyer og Svein Bjørkås (red.)
Utgivelsesår: 2004
ISBN (trykt utgave):82-7081-121-1