Publikasjoner

Rapport

Rom for en situasjonistisk kunst

Rapport nr. 32. Evaluering av Rom for kunst-programmet med vekt på noen utvalgte prosjekter.

Skriftserie: Rapportserien
Navn: Rom for en situasjonistisk kunst
Utgiver: Norsk kulturråd
Forfatter: Knut Ove Arntzen
Utgivelsesår: 2004
ISBN (trykt utgave):82-7081-120-3