Publikasjoner

Evaluering

Sceneweb og danseinformasjonens historieprosjekt

Last ned

Forsidebilde: John K. Raustein, detalj fra Herbarium, 1998–2011, broderte tekstiler og tre. © John K. Raustein/BONO 2015 Foto: John K. Raustein

To ulike dokumentasjonsprosjekter som har hatt som mål å samle, dokumentere og gjøre informasjon om scenekunst i Norge tilgjengelig for et bredt publikum.

Evalueringen av de to prosjektene gir et bilde av hvilke resultater som er oppnådd, hvilken kompetanse som er brakt inn i prosjektene, og hvilke utfordringer de har stått overfor. Organiseringe og finansiering, valg av tekniske løsninger, arbeidsmetoder og formidlingsform er blant temaene som diskuteres. Avslutningsvis drøftes behov og muligheter med tanke på å sikre samordning og langsiktighet i det videre arbeidet med dokumentasjon og formidling av scenekunst i Norge.

Skriftserie: Evaluering
Navn: Sceneweb og danseinformasjonens historieprosjekt
Utgiver: Kulturrådet
Forfatter: Elise Wedde og Trude Thorbjørnsrud
Utgivelsesår: 2015
Emneord: evaluering dans scenkunst