Publikasjoner

Rapport

Statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2009

Last ned

Statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2009

ABM-skrift #67: Statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2009

Statistikken for 2009 inneheld opplysningar om cirka 3 900 arkiv-, bibliotek- og museumsinstitusjonar. Saman med data frå andre institusjonar gir statistikken eit godt bilete av stoda i abm-sektoren, og i kva retning utviklinga går.

Statistikken blir nytta i forbindelse med planlegging på lokalt, regionalt og statleg nivå. Den gir eit grunnlag for forsking og for den offentlege diskusjonen om korleis norske arkiv, bibliotek og museum fyller si samfunnsrolle.

Skriftserie: Rapport
Navn: Statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2009
Utgiver: ABM-utvikling
Utgivelsesår: 2010
ISBN (trykt utgave):978-82-8105-088-4
Emneord: arkiv statistikk