Publikasjoner

Statistikk for arkiv og museum 2010

Last ned

Statistikk for arkiv og bibliotek 2010

Kulturrådet samlar kvart år inn statistikk for arkiv og museum. Statistikken gir eit bilete av samlingar og aktivitetar, samt publikumsbesøk og bruk av tilboda.

Skriftserie: Rapport
Navn: Statistikk for arkiv og museum 2010
Utgiver: Kulturrådet
Utgivelsesår: 2011