Publikasjoner

Rapport

Statistikk for museum 2014

Statistikk for museum 2014

I tillegg til store samlingar av gjenstandar, kulturhistoriske bygningar og fotografi, forvaltar musea mellom anna tekniske og industrielle anlegg, kulturlandskap og hageanlegg. For 2014 er også slike samlingar innlemma i statistikken. Tala viser at musea har store oppgåver på desse områda. Nytt i 2014 er også ei kartlegging av oppbevaringstilhøva i musea.

For tabellar, sjå Vedlegg. Museumstatistikk for 2014.

Skriftserie: Rapport
Navn: Statistikk for museum 2014
Utgiver: Kulturrådet
Utgivelsesår: 2015
ISBN:978-82-8105-113-3
ISBN (trykt utgave):978-82-8105-112-6
ISBN (online):978-82-8105-113-3