Publikasjoner

Evaluering

Syng ut!

Evaluering av Korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor.

Siden 2007 har Norges korforbund hatt ansvaret for støtteordningen Aktivitetsmidler for kor. Formålet med ordningen er å stimulere til musikalsk utvikling og økt kvalitet i det lokale korlivet. Oxford Research har på oppdrag fra Norsk kulturråd gjennomført en evaluering av støtteordningen Aktivitetsmidler for kor som forvaltes av Norges Korforbund. Rapporten er skrevet av Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik.

Skriftserie: Rapport
Navn: Syng ut!
Utgiver: Kulturrådet
Forfatter: Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik
Utgivelsesår: 2014
ISBN (trykt utgave):978-82-7081-166-3