Publikasjoner

Utredning

Utredning av Statens kunstnerstipend 2016

Utredning gjort av Utvalget for Statens kunstnerstipend i 2016 på oppdrag fra Kulturdepartementet.

Utvalget for Statens stipend og garantiinntekter for kunstnere fikk i 2015 oppdrag om å vurdere organiseringen av statens kunstnerstipend og eventuelt foreslå endringer. Kulturdepartementet bad Utvalget se nærmere på følgende:

  1. Utvalgets mandat og ansvar
  2. Oppnevningsprosedyrer – stipendkomiteene
  3. Stipendkomitéstrukturen
  4. Stipendstrukturen

Utredningen ble oversendt Kulturdepartementet i mai 2016.

Navn: Utredning av Statens kunstnerstipend 2016
Utgiver: Kulturrådet
Forfatter: Utvalget for Statens stipend og garantiinntekter for kunstnere
Utgivelsesår: 2016