Publikasjoner

Rapport

Vedlegg. Statistikk for museum 2014

Vedlegget inneheld tabellar som tidlegare var ein del av Kulturrådets statistikkpublikasjon.

Her finn ein tal på besøk i einskildinstitusjonar samt tabellar som viser fordelinga mellom fylka for fleire indikatorar. Tabellane kan også lastast ned frå Kulturrådet sine heimesider i form av rekneark.  

Skriftserie: Rapport
Navn: Vedlegg. Statistikk for museum 2014
Utgiver: Kulturrådet
Utgivelsesår: 2015
ISBN:978-82-8105-115-7
ISBN (trykt utgave):978-82-8105-114-0
ISBN (online):978-82-8105-115-7