Visuell kunst

Støtteordninger

Prosjekt­støtte

Prosjektstøtte - Visuell kunst

 

Norsk kulturfond - Støtte til prosjekter som bidrar til faglig utvikling på det visuelle kunstfeltet.

Søknadsfrister

2/3 

2018 

kl. 13:00 

5/6 

2018 

kl. 13:00 

4/9 

2018 

kl. 13:00 

4/12 

2018 

kl. 13:00 

Søknader og tildelinger >
Kunstnere i etablerings­fasen

Utstillingsstøtte til kunstnere i etableringsfasen

 

Norsk kulturfond - Utstillingsstøtte til en yngre enkeltkunstner eller kunstnergruppe.

Søknadsfrister

2/3 

2018 

kl. 13:00 

5/6 

2018 

kl. 13:00 

4/9 

2018 

kl. 13:00 

4/12 

2018 

kl. 13:00 

Søknader og tildelinger >

Bakgrunnsbilde: Camille Norments «Rapture» i den nordiske paviljongen under kunstbiennalen i Venezia i 2015. Foto: OCA / Matteo De Fina. Prosjektet var organisert av Office for Contemporary Art Norway (OCA) og ble støttet av Norsk kulturfond.