Visuell kunst

Visuell kunst

Aktuelt

En vidunderlig ny verden

Hvordan påvirkes kunsten av teknologisk utvikling? Og hvordan endres mennesket i den nye postmodernistiske verden? I oktober har du mulighet til å utforske kunst og ny teknologi på biennalen Meta.Morf i Trondheim.

Gjennom åtte år med festivalen for kunst og teknologi Trondheim Matchmaking, har Trondheim Elektroniske Kunstsenter – TEKS - opparbeidet seg kompetanse og kontakter til å gjøre Trondheim til et nasjonalt knutepunkt for elektronisk kunst. I 2010 tar TEKS steget videre og arrangerer biennalen Meta.Morf for første gang.

Meta.Morf 2010 – New.Brave.World!

Skulptur av danske Henrik Menné, som er en av utstillerne under Meta.Morf 2010.

Trondheim Matchmakings utvikling til en biennale er et resultat av et treårig forprosjekt støttet av Norsk kulturråd og Trondheim kommune, som startet i 2007. Prosjektets konklusjon var at byens posisjon som senter for teknologi og forskning, og regionens gode kunst-, arkitektur-, og musikkutdanning, gjør byen egnet til å være vertskap for en biennale for kunst og teknologi. 7. oktober åpner Meta.Morf 2010 – New.Brave.World! dørene.

Tittelen New.Brave.World! henspiller på hvordan teknologiens form og bruk har endret seg siden det forrige årtusenet. Hovedkuratorene for biennalen, Alex Adriaansens og Espen Gangvik forklarer det konseptuelle utgangspunktet med at: "Forrige århundres teknologi ble et verktøy for homogenitet og kontroll i og av naturen. Vår tids nye teknologier representerer heterogenitet og uforutsigbarhet."

Undersøker klodens tilstand og menneskenes nye muligheter

Meta.Morf skal gjennom en måned med kunsthendelser introdusere publikum for forskere og kunstnere som undersøker klodens tilstand og mulighetene mennesker i vår tid har som følge av den globale teknologiske utviklingen. Gjennom seminarer, workshops, utstillinger, film, konserter og performance skal vi få innblikk i nettopp hvordan teknologisk utvikling påvirker mennesker, om teknologien oppfyller drømmene våre om enklere og mer innholdsrike liv. Og hva kunstens rolle er i denne nye, vidunderlige verden.

Deltagende institusjoner er bl.a. Trondheim kunstmuseum, Babel, Trøndelag senter for samtidskunst, og Dokkhuset.

Meta.Morf 2010 – New.Brave.World! foregår mellom 7. oktober og 7. november, og er støttet av Norsk kulturråd med kr 700.000.

Andre bidragsytere er Trondheim Kommune, Sør-Trøndelag fylkesskommune, KORO, Fritt Ord, Torstein Erboes gavefond og NTNU.

Les mer om Meta.Morf 2010 på TEKS´ hjemmesider.


blog comments powered by Disqus