Søk støtte

Støtteordninger

1. Prosjekt og annet

arrangør­støtte

Arrangørstøtte musikk

 

Norsk kulturfond - Støtte til konsertarrangører innen alle musikksjangre.

Søknadsfrister

2/3 

2018 

kl. 13:00 

5/6 

2018 

kl. 13:00 

4/9 

2018 

kl. 13:00 

4/12 

2018 

kl. 13:00 

Søknader og tildelinger >
Prosjekt­støtte

Prosjektstøtte - Visuell kunst

 

Norsk kulturfond - Støtte til prosjekter som bidrar til faglig utvikling på det visuelle kunstfeltet.

Søknadsfrister

2/3 

2018 

kl. 13:00 

5/6 

2018 

kl. 13:00 

4/9 

2018 

kl. 13:00 

4/12 

2018 

kl. 13:00 

Søknader og tildelinger >
Kunstnere i etablerings­fasen

Utstillingsstøtte til kunstnere i etableringsfasen

 

Norsk kulturfond - Utstillingsstøtte til en yngre enkeltkunstner eller kunstnergruppe.

Søknadsfrister

2/3 

2018 

kl. 13:00 

5/6 

2018 

kl. 13:00 

4/9 

2018 

kl. 13:00 

4/12 

2018 

kl. 13:00 

Søknader og tildelinger >
Kompetansehevende tiltak - Scenekunst

Kompetansehevende tiltak - Scenekunst

 

Norsk kulturfond - Prosjektstøtte til faglig utvikling på scenekunstområdet.

Søknadsfrister

2/3 

2018 

kl. 13:00 

5/6 

2018 

kl. 13:00 

4/9 

2018 

kl. 13:00 

4/12 

2018 

kl. 13:00 

Søknader og tildelinger >
Musikere og musikkensembler

Musikere og musikkensembler

 

Norsk kulturfond - Støtte til musikere og musikkkensembler innen ulike sjangre.

Søknadsfrister

2/3 

2018 

kl. 13:00 

5/6 

2018 

kl. 13:00 

4/9 

2018 

kl. 13:00 

4/12 

2018 

kl. 13:00 

Søknader og tildelinger >
Faglitteratur kulturvern

Faglitteratur kulturvern

 

Norsk kulturfond - Støtte til trykking av faglitteratur av nasjonal interesse innan området kulturvern.

Søknadsfrister

2/3 

2018 

kl. 13:00 

5/6 

2018 

kl. 13:00 

4/9 

2018 

kl. 13:00 

4/12 

2018 

kl. 13:00 

Søknader og tildelinger >
Kirkemusikk

Kirkemusikk

 

Norsk kulturfond - Støtte til tiltak som utvikler kirken som konsert- og kunstarena og fornyer profesjonelt musikkarbeid og...

Søknadsfrister

2/3 

2018 

kl. 13:00 

5/6 

2018 

kl. 13:00 

4/9 

2018 

kl. 13:00 

4/12 

2018 

kl. 13:00 

Søknader og tildelinger >
Formidling / gjestespill

Formidling / gjestespill

 

Norsk kulturfond - Tilskuddsordning for formidling av scenekunst.

Søknadsfrister

2/3 

2018 

kl. 13:00 

5/6 

2018 

kl. 13:00 

4/9 

2018 

kl. 13:00 

4/12 

2018 

kl. 13:00 

Søknader og tildelinger >

2. Kunstnerstipend

3. Innkjøpsordninger