Museum og kulturvern

Digital utvikling

Prosjekt

Kulturarv i Wikipedia

Stillbilde fra filmen

Stillbilde fra filmen "Kulturarv i Wikipedia"

Kulturrådet har de siste årene samarbeidet med Wikimedia Norge for å iverksette tiltak for å øke bidraget i Wikipedia fra offentlige museer og arkiver.

Wikipedia har blitt vår tids viktigste kilde til allmenkunnskap, og er et av landets mest besøkte nettsteder. De fleste bruker det imidlertid bare til å hente kunnskap.
 
Men Wikipedia baserer seg på at folk flest også bidrar med informasjon. Kulturrådet mener at offentlig finansierte kunnskapssentre, som museer og arkiver samt fagfolkene som jobber der, bør betrakte Wikipedia som en naturlig plattform for formidling av kunnskap. Disse institusjonene har som mål å være relevante samfunnsaktører, og da må de være til stede der folk flest er.
 
Bidrag på Wikipedia vil også kunne synliggjøre museet og fagpersonene, og på den måten være med å sørge for at museet når ut med sin kunnskap til flere. Det vil i sin tur igjen vil kunne bidra til at flere velger å besøke museet.
 

Kulturarv i Wikipedia from Kulturrådet on Vimeo.

Det største hinderet for museets bidrag er tid. Museene er ofte presset på ressurser og må prioritere hardt i hva de ansatte kan bruke tid på. Men Wikipedia-arbeid trenger ikke å kreve så mye ekstra. Tekster som de ansatte produserer til utstillinger, samlingsforvaltning og brosjyrer, kan ofte gjenbrukes med små endringer på Wikipedia.
Det nest største hinderet er kompetanse. Mange synes (til tross for den nye, grafiske editoren) det virker vanskelig å gå inn og opprette nye artikler, publisere bilder osv. på Wikipedia. Kulturrådet har derfor gitt støtte til museer og arkiver som vil holde kurs. 

Kulturrådets wikipedia-prosjekt

Norsk kulturråd etablerte i 2012 samarbeid med Wikimedia Norge, organisasjonen bak Wikipedia. Samtidig ble det satt av 530 000 kroner som dels ble brukt til å drive kompetanseheving av ansatte i museer og arkiver for å gjøre dem bedre i stand til å redigere i Wikipedia. Pengene skulle også gå til å koble Wikipedia sammen med Digitalt museum for å forenkle utveksling av bilder fra Digitalt museum til Wikipedia, og forklarende tekster om gjenstander fra Wikipedia til Digitalt museum.
 
Over 30 kurs med tilsammen nærmere 500 ansatte og frivillige i museer og arkiver ble avholdt. 
 
 
Og hvis du går inn på en gjenstand i Digitalt museum, kan du se at det automatisk er generert lenker til Wikipedia basert på emneord i teksten.
 
Norsk kulturråd avslutter sin direkte involvering i 2014, men håper museer og fagfolk fortsetter å bidra aktivt i Wikipedia og på andre store, åpne kunnskapstorg nå og i fremtiden.

Mål for prosjektet

  • Ta i bruk Wikipedia som en viktig kanal for kunnskap om arkiv, museum, kunst og kultur.
  • Bruke artikler i Wikipedia som inngang til fordypingsstoff i nasjonale fellesløsninger som arkivportalen.no og digitaltmuseum.no
  • Involvere både fagpersoner i institusjonene og frivillige til å skrive artikler i Wikipedia om viktige tema innen arkiv, museum, kunst og kultur.

Kontaktperson