Hopp til innhold

Kulturrådet å bidra til gode arenaer for produksjon og formidling av profesjonell kunst. Gjennom Rom for kunst-programmet vil Kulturrådet styrke og videreutvikle infrastruktur og arenaer for produksjon og formidling av profesjonell kunstnerisk virksomhet, innen billedkunst, scenekunst, musikk, litteratur og tverrkunstneriske uttrykk.

Rom for kunst skal bidra til at det profesjonelle prosjektbaserte kunst- og kulturfeltet kan utvikle hensiktsmessig infrastruktur for produksjon, formidling og faglig utvikling. Særlig vil rom for kunst bidra til arenaer for nye uttrykksformer, tverrkunstnerisk praksis og tverrfaglig samarbeid, samt til spesielle arenabehov for de enkelte kunstområdene. Programmet omfatter ordningene Rom for kunst og Gjesteoppholdsstøtte. Kulturrådet har i tillegg flere andre ordninger som er rettet mot materielle behov i kulturarenaer. 

Søk støtte til kulturbygg og -arenaer

Faglig utvalg for rom for kunst og tverrfaglige tiltak