Hopp til innhold

Årskonferansen 2019: Utenforskap

Utenforskap - om demokrati, ytringskultur og deltakelse.

Årskonferansen 2019 arrangeres på Byscenen i Trondheim tirsdag 22. oktober og har temaet utenforskap.

Kunst og kultur kan bidra til å motvirke utenforskap og polarisering i samfunnet gjennom å skape felles plattformer og felles opplevelser. Kunsten kan også speile og uttrykke virkeligheten for ulike deler av befolkningen og gi stemme til grupper som ikke opplever å bli hørt. Kulturrådet har derfor et spesielt ansvar for å arbeide med denne tematikken. 

Bli med til Trondheim for å diskutere hvilken rolle kulturlivet kan ha og hvordan vi best kan rigge en kulturpolitikk som kan bidra til å motvirke utenforskap og polarisering i samfunnet.

Velkommen!