Hopp til innhold

Møte i faglig utvalg for tidsskrift og kritikk

Møte i faglig utvalg for tidsskrift og kritikk.

16. mars 2022

Legg arrangementet i min kalender

Kulturrådet, Mølleparken 2

Kulturrådet

Møte i vurderingsutvalet for lyrikk

Vurderingsutvalet for lyrikk handsamar søknader om innkjøp av lyrikk under Innkjøpsordninga for ny norsk skjønnlitteratur.

20. januar 2022

Legg arrangementet i min kalender

Kulturrådet

For meir informasjon om kven som er medlem i utvalet, ordninga dei handsamar søknader til, og deira styringsdokument, sjå:

Vurderingsutvalet for norsk skjønnlitteratur, lyrikk

Møte i vurderingsutvalet for prosa

Vurderingsutvalet for prosa handsamar søknader om innkjøp av prosa under Innkjøpsordninga for ny norsk skjønnlitteratur.

18. mars 2022

Legg arrangementet i min kalender

Kulturrådet

For meir informasjon om kven som er medlem i utvalet, ordninga dei handsamar søknader til, og deira styringsdokument, sjå:

Vurderingsutvalet for ny norsk skjønnlitteratur for vaksne, prosa

Møte i vurderingsutvalet for prosa

Vurderingsutvalet for prosa handsamar søknader om innkjøp av prosa under Innkjøpsordninga for ny norsk skjønnlitteratur.

18. februar 2022

Legg arrangementet i min kalender

Kulturrådet

For meir informasjon om kven som er medlem i utvalet, ordninga dei handsamar søknader til, og deira styringsdokument, sjå:

Vurderingsutvalet for ny norsk skjønnlitteratur for vaksne, prosa

Møte i vurderingsutvalet for prosa

Vurderingsutvalet for prosa handsamar søknader om innkjøp av prosa under Innkjøpsordninga for ny norsk skjønnlitteratur.

21. januar 2022

Legg arrangementet i min kalender

Kulturrådet

For meir informasjon om kven som er medlem i utvalet, ordninga dei handsamar søknader til, og deira styringsdokument, sjå:

Vurderingsutvalet for ny norsk skjønnlitteratur for vaksne, prosa

Møte i Faglig utvalg for kulturvern

Utvalget behandler søknader til Norsk kulturfond for støtteordningene innen kulturvern.

18. november 2022

Legg arrangementet i min kalender

Kulturrådet

For informasjon om hvem som er medlem i utvalget, støtteordningene de behandler og deres styringsdokumenter:

Se faglig utvalg for kulturvern

Møte i Faglig utvalg for kulturvern

Utvalget behandler søknader til Norsk kulturfond for støtteordningene innen kulturvern.

25. august 2022

Legg arrangementet i min kalender

Kulturrådet

For informasjon om hvem som er medlem i utvalget, støtteordningene de behandler og deres styringsdokumenter:

Se faglig utvalg for kulturvern

Møte i Faglig utvalg for kulturvern

Utvalget behandler søknader til Norsk kulturfond for støtteordningene innen kulturvern.

19. mai 2022

Legg arrangementet i min kalender

Kulturrådet

For informasjon om hvem som er medlem i utvalget, støtteordningene de behandler og deres styringsdokumenter:

Se faglig utvalg for kulturvern

Møte i Faglig utvalg for kulturvern

Utvalget behandler søknader til Norsk kulturfond for støtteordningene innen kulturvern.

3. - 4. mars 2022

Legg arrangementet i min kalender

Kulturrådet

For informasjon om hvem som er medlem i utvalget, støtteordningene de behandler og deres styringsdokumenter:

Se faglig utvalg for kulturvern

Rådsmøte

Møte i rådet for Norsk kulturfond.

14. - 15. desember 2022

Legg arrangementet i min kalender

Mølleparken 2, Oslo

Kulturrådet

Rådsmøta blir haldne seks gonger i året. Her møtest medlemmane i Kulturrådet til faglege diskusjonar og gjennomgang av siste søknadsrunde. Rådet blir orientert om vedtak i fagutvala og ein gjer også enkeltvedtak i saker som utvala ønskjer at rådet skal drøfte. Dette kan vere saker som utvala meiner er av spesiell interesse for rådet, saker av prinsipiell karakter, saker som blir behandla over fleire utval eller saker der det er usemje i fagutvala.

Rådsmøta blir halde om lag tre månader etter hovudsøknadsfristane for Norsk kulturfond.

Møta er opne for presse og publikum. Sei gjerne i frå om du ønskjer å kome til: Thomas Hansen.

Referat og sakspapir til rådsmøte

Norsk kulturfond

Norsk kulturfond har til oppgåve å stimulere nyskapande kunst- og kulturaktivitet, og formidle kunst- og kulturverdiar til så mange som mogleg. Norsk kulturråd fordeler midlane ut frå fagleg og kunstnarleg skjøn i samsvar med formålet til Kulturfondet.

Privatpersonar, organisasjonar og ulike institusjonar kan søkje tilskot innanfor områda litteratur og tidsskrift, musikk, biletkunst og kunsthandverk, scenekunst, kulturvern, barne- og ungdomskultur, rom for kunst/kulturarenaer, tiltak med tverrfagleg innhald og andre tiltak som kjem inn under fondet sitt formål. Det blir lagt vekt på tiltak som medverkar til å realisere eit kulturelt og kunstnarleg mangfald.

Bli kjent med rådet

Rådsmøte

Møte i rådet for Norsk kulturfond.

27. oktober 2022

Legg arrangementet i min kalender

Mølleparken 2, Oslo

Kulturrådet

Rådsmøta blir haldne seks gonger i året. Her møtest medlemmane i Kulturrådet til faglege diskusjonar og gjennomgang av siste søknadsrunde. Rådet blir orientert om vedtak i fagutvala og ein gjer også enkeltvedtak i saker som utvala ønskjer at rådet skal drøfte. Dette kan vere saker som utvala meiner er av spesiell interesse for rådet, saker av prinsipiell karakter, saker som blir behandla over fleire utval eller saker der det er usemje i fagutvala.

Rådsmøta blir halde om lag tre månader etter hovudsøknadsfristane for Norsk kulturfond.

Møta er opne for presse og publikum. Sei gjerne i frå om du ønskjer å kome til: Thomas Hansen.

Referat og sakspapir til rådsmøte

Norsk kulturfond

Norsk kulturfond har til oppgåve å stimulere nyskapande kunst- og kulturaktivitet, og formidle kunst- og kulturverdiar til så mange som mogleg. Norsk kulturråd fordeler midlane ut frå fagleg og kunstnarleg skjøn i samsvar med formålet til Kulturfondet.

Privatpersonar, organisasjonar og ulike institusjonar kan søkje tilskot innanfor områda litteratur og tidsskrift, musikk, biletkunst og kunsthandverk, scenekunst, kulturvern, barne- og ungdomskultur, rom for kunst/kulturarenaer, tiltak med tverrfagleg innhald og andre tiltak som kjem inn under fondet sitt formål. Det blir lagt vekt på tiltak som medverkar til å realisere eit kulturelt og kunstnarleg mangfald.

Bli kjent med rådet