Hopp til innhold
Ansatt

Yngve Seierstad Stokke

Avdelingsdirektør virksomhetsstyring

yngve.seierstad.stokke@kulturradet.no

906 36 350

Oslo

Digitalisering og IKT

Forvaltning og administrasjon

Yngve Seierstad Stokke

Ansatt

Kristine Dale Braathen

HR-rådgiver

kristine.dale.braathen@kulturradet.no

971 57 512

Oslo

Forvaltning og administrasjon

Kristine Dale Braathen

Styremøte i Fond for lyd og bilde

Fond for lyd og bilde skal fremme produksjon og formidling av innspilling av lyd-og filmopptak. Midlene som er avsatt i Fond for lyd og bilde fordeles til beste for rettighetshavere innenfor musikk, scene, film.

2. - 3. desember 2021

Legg arrangementet i min kalender

Ål

Kulturrådet

Fondet er i tillegg en kollektiv kompensasjon til rettighetshavere for den lovlige kopiering av deres verker som skjer til privat bruk.

Fond for lyd og bildes styre har syv medlemmer med personlige varamedlemer. Leder og personlig varamedlem for lederen blir oppnevnt direkte av Kulturdepartementet.

Styremedlemmer

Styret i Fond for lyd og bilde

 

Styremøte i Fond for lyd og bilde

Fond for lyd og bilde skal fremme produksjon og formidling av innspilling av lyd-og filmopptak. Midlene som er avsatt i Fond for lyd og bilde fordeles til beste for rettighetshavere innenfor musikk, scene, film.

26. oktober 2021

Legg arrangementet i min kalender

Kulturrådet

Fondet er i tillegg en kollektiv kompensasjon til rettighetshavere for den lovlige kopiering av deres verker som skjer til privat bruk.

Fond for lyd og bildes styre har syv medlemmer med personlige varamedlemer. Leder og personlig varamedlem for lederen blir oppnevnt direkte av Kulturdepartementet.

Styremedlemmer

Styret i Fond for lyd og bilde