Hopp til innhold
Hold av datoene

Seminar: Dans på museum

Velkommen til seminar om dans som immateriell kulturarv på museum i regi av Norsk senter for folkemusikk og folkedans, Museumsforbundet og Kulturrådet! Stikkord for seminaret er bærekraft, relevans og danseglede.

Foto: Will Lee Wright

Foto: Will Lee Wright

14. - 15. februar 2023

Legg arrangementet i min kalender

Rørosmuseet

Norsk senter for folkemusikk og folkedans, Museumsforbundet og Kulturrådet

Strømmes

Mer informasjon om program og påmelding kommer, men hold av datoene allerede nå!

Seminaret springer ut av prosjektet Museene danser som formidler dans på nye, deltakende måter på norske og nordiske museum. Prosjektet har gjennom de siste åtte årene forsket på og prøvd ut hvordan dans som immateriell kulturarv kan videreføres og formidles på en inkluderende måte. Danseutøvere har bidratt med innhold, formidlingsmåter og publikumsaktiviteter i museumsutstillingene.

På seminaret kommer relevante aktører for å dele metoder og diskutere

  • hvordan museer og lokale dansegrupper har samarbeidet om å ta vare på dans som kulturarv, og hva de har lært om hverandre
  • hva dans på museum kan være, hvilke former det kan ta, og hvilke historier som utspiller seg i møter mellom museer og publikum

Det blir anledning til å oppleve utstillinga Dans med oss! som er kuratert og produsert av Museene danser og et levende dansemiljø lokalt på Røros.

Les om prosjektet Museene danser

Les om Kulturrådets arbeid med immateriell kulturarv

Les mer Museumsforbundets arbeid med immateriell kulturarv 

Har du spørsmål om arrangementet?

Kontakt

  • Tone Erlien Myrvold: tone@fmfd.no

eller

  • Hildegunn Bjørgen: hildegunn.bjorgen@kulturradet.no
Bokserien

Estetiske praksiser i den digitale produksjonens tidsalder

Digitale teknologier og medieplattformer er helt grunnleggende for kunst- og kulturfeltet i dag. Denne boken viser mangfoldet av digitaliseringsprosesser i kunsten og kulturen.

$imageText.getData()

Gjennom 17 artikler fra en rekke norske og internasjonale forskere, undersøker denne artikkelsamlingen hvordan digitaliseringsprosesser forandrer og preger produksjon, formidling og bruk av kunst og kultur i dag, og hvordan kunsten og kulturen selv utforsker, tematiserer og problematiserer endringsprosessene.

Artiklene drøfter strømmekonserter, instagramdikt, massedigitaliseringsprosjekter, kulturpolitikk, hacking som estetisk praksis og scenekunstens forhold til det digitale. De drøfter bruken av sosiale medier på motefeltet, hvordan kulturinstitusjoner endres, digital formidling på det visuelle kunstfeltet og på minnesteder, og – endelig – ønsket om å trekke seg tilbake fra det digitale.

Boken samler resultatet fra Kulturrådets forskningsprogram «Digital kultur, estetiske praksiser», som har mottatt støtte fra Kultur- og likestillingsdepartementet.

Om publikasjonen

Estetiske praksiser i den digitale produksjonens tidsalder

Fagbokforlaget

Knut Ove Eliassen, Anne Ogundipe, Øyvind Prytz (red.)
2022
978-82-450-4419-5

Lanseringsseminar: Nye innføringer i Norges dokumentarv

Velkommen til lansering av nye innføringer på lista over Norges dokumentarv, torsdag 1. desember! Bli med oss på Litteraturhuset i Oslo, eller følg oss digitalt på denne siden.

" alt="Bilde fra Hakedals skolekjøkken i 1908 og arkivet etter fotograf Anders Beer Wilse, en del av Norges dokumentarv. Foto: Anders Beer Wilse / Norsk Folkemuseum." />

Bilde fra Hakedals skolekjøkken i 1908 og arkivet etter fotograf Anders Beer Wilse, en del av Norges dokumentarv. Foto: Anders Beer Wilse / Norsk Folkemuseum.

1. desember 2022 kl. 11:30 - 13:30

Legg arrangementet i min kalender

Litteraturhuset i Oslo og digitalt

Kulturrådet

Strømmes

Vil du bli med oss på Litteraturhuset? Meld deg på her!

Program

11.30: Lett servering

12.00: Velkommen

12.05: Kunstnerisk innslag

12.10: Om Norges dokumentarv ved Tanja Kristine Hegge, generalsekretær i  den norske UNESCO-kommisjonen

12.20: Presentasjon av registeret for Norges dokumentarv, presentasjon av de nominerte og diplomutdeling ved Hilde Elvine Bjørnå, leder av den norske komiteen for verdens dokumentarv

13.05: Kunstnerisk innslag

13:10: Mingling, mulighet for intervjuer og fotografering av prisvinnerne

13:30: Slutt