Hopp til innhold

«Skapende praksiser i musikk» er et forskningsprogram som skal bidra til kunnskap om hvordan og innenfor hvilke kontekster musikk i dag komponeres, skapes og produseres.

Søknadsfrist åpen utlysning i Tsjekkia

Åpen utlysning på «kapasitetsbygging av paraplyorganisasjoner, nettverk og plattformer»

26. juli 2021 kl. 12:00

Legg arrangementet i min kalender

Nå er det nettopp publisert en ny utlysning der målet er å bidra til styrking og kapasitetsbygging av paraplyorganisasjoner og nettverk på kulturfeltet i Tsjekkia.

Hvert prosjekt kan få få tildelt inntil 50 000 euro, og totalt støttebeløp for hele utlysningen er på rundt 740 500 euro. 

Les mer her 

Møte i arrangørutvalget for visuell kunst

Behandler søknader fra arrangører og arenaer: Arrangørstøtte visuell kunst, utstyrsstøtte til fellesverksteder og gjestekunstordninger og prosjektstøttesøknader fra institusjoner.

25. - 27. mai 2021

Legg arrangementet i min kalender

Kulturrådet

Utvalget behandler søknader til Norsk kulturfond for støtteordningene innen visuell kunst. Utvalgsmøtene holdes omtrent to måneder etter søknadsfristen for de ulike ordningene. I utvalgsmøtene vurderes søknadene og det gjøres vedtak i de aller fleste innkomne søknader.

Medlemmer i arrangørutvalget for visuell kunst

Slik behandles søknaden til Kulturfondet

Tilskuddsordninger

Arrangørstøtte visuell kunst

Prosjektstøtte visuell kunst (søknader fra institusjoner)

Utstyrsstøtte til fellesverksteder (kun én søknadsfrist i året)

Kunstnerassistentordningen

Driftsstøtte

Møte i faglig utvalg for visuell kunst

Behandler søknader fra enkeltkunstnere og kunstnergrupper: Prosjektstøtte visuell kunst, prosjektstøtte til kunstnere i etableringsfasen, kunstfaglige publikasjoner og manusutvikling, kunstnerassistentordningen.

26. - 28. mai 2021

Legg arrangementet i min kalender

Kulturrådet

Utvalget behandler søknader til Norsk kulturfond for tilskuddsordningene innen visuell kunst. Utvalgsmøtene holdes omtrent to måneder etter søknadsfristen for de ulike ordningene. I utvalgsmøtene vurderes søknadene og det gjøres vedtak i de aller fleste innkomne søknader.

Medlemmer i faglig utvalg for visuell kunst

Slik behandles søknaden til Kulturfondet

Tilskuddsordninger

Prosjektstøtte visuell kunst

Utstillingsstøtte til kunstnere i etableringsfasen

Kunstfaglige publikasjoner og manusutvikling

Kunstnerassistentordningen

Les mer om Kulturrådets arbeid med visuell kunst