Hopp til innhold

Brukerstøtte

Her får du teknisk hjelp med søknadsskjema og annen veiledning om å søke tilskudd.

Du kan søke støtte fra Kulturrådet gjennom mange ulike støtteordninger. Les retningslinjene nøye for å finne ut av hvilken ordning som passer best for det du skal søke støtte til.

Har du spørsmål du ikke finner svar på eller et prosjekt du synes det er vanskelig å plassere innenfor våre støtteordninger – ta kontakt med en av Kulturrådets saksbehandlere. Velg den som jobber med det fagområdet eller den støtteordningen du tror ligger nærmest prosjektet ditt.

Kontakt brukerstøtte

Har du spørsmål om hvordan du sender inn søknad, aksept av kontrakt, rapport eller tekniske problemer underveis? Da skal du ta kontakt med vår brukerstøtte, ikke saksbehandler for ordningen.

E-post:  support@kulturradet.no 

Telefon: 404 09 880

I forbindelse med søknadsfrister har vi normalt stor pågang på telefonen. Får du ikke svar anmoder vi deg om å sende e-post. 

Åpningstid:
09:00-15:00 alle hverdager.
I sommertiden fra 15. mai til 14. september er det redusert telefontid fra 09.00-14.30 alle hverdager.