Hopp til innhold

Brukerstøtte

Du kan søke støtte fra Kulturrådet gjennom mange ulike støtteordninger. Les retningslinjene nøye for å finne ut av hvilken ordning som passer best for det du skal søke støtte til.

Har du spørsmål du ikke finner svar på eller et prosjekt du synes det er vanskelig å plassere innenfor våre støtteordninger – ta kontakt med en av Kulturrådets saksbehandlere. Velg den som jobber med det fagområdet eller den støtteordningen du tror ligger nærmest prosjektet ditt.

Kontakt brukerstøtte

Har du spørsmål om hvordan du sender inn søknaden eller tekniske problemer underveis? Da skal du ta kontakt med vår brukerstøtte, ikke saksbehandler for ordningen.

E-post:  support@kulturradet.no 

Telefon: 455 17 993 eller 455 04 638 eller 21 04 58 00

 

Utvidet åpningstid

Vi har utvidet åpningstid til kl. 20.00 dagen før hver søknadsfrist.