Hopp til innhold

Brukerstøtte

Du kan søke støtte fra Kulturrådet gjennom mange ulike støtteordninger. Les retningslinjene nøye for å finne ut av hvilken ordning som passer best for det du skal søke støtte til.

Har du spørsmål du ikke finner svar på eller et prosjekt du synes det er vanskelig å plassere innenfor våre støtteordninger – ta kontakt med en av Kulturrådets saksbehandlere. Velg den som jobber med det fagområdet eller den støtteordningen du tror ligger nærmest prosjektet ditt.

Kontakt brukerstøtte

For teknisk hjelp til utfylling av søknadsskjema kontakt support@kulturradet.no 

Telefon: 455 17 993 eller 455 04 638

Utvidet åpningstid

Vi har utvidet åpningstid til kl. 20.00 dagen før hver søknadsfrist.