Hopp til innhold

Inkluderende kulturliv i Norden

Kulturrådet er prosjektleder for et nordisk prosjekt som skal omhandle kulturlivets rolle i arbeidet med integrering og inkludering av flyktninger og nye nordboere. Prosjektet er en av Norges hovedsatsinger i forbindelse med formannskapet i Nordisk ministerråd i 2017 og løper til og med 2019.

Støtteordningen for reisestøtte skal bidra til å fremme og utvikle temaet inkludering og kultur. Målet er å legge til rette for erfaringsutveksling og kunnskapsdeling i Norden når det gjelder tiltak, metoder og organisering for et mer inkluderende kulturliv.

Reisestøtteordningen er nå avsluttet. Alle midlene er delt ut.