Hopp til innhold

Om Kulturrådet

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet, er en pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter, driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål.

Kulturrådet har som formål å stimulere samtidens mangfoldige kunst- og kulturuttrykk og å bidra til at kunst og kultur skapes, bevares, dokumenteres og gjøres tilgjengelig for flest mulig.

Postjournal på eInnsyn

Behovet for å prioritere håndtering av covid-19, og eventuelle ressursutfordringer knyttet til dette, kan føre til at saksbehandlingstiden på innsynsbegjæringer blir lengre enn normalt.

Lovdata: Lov om Norsk kulturråd

Årsrapporter for Kulturrådet