Hopp til innhold

Informasjon til kulturlivet om koronasituasjonen

Stimuleringsordning for kultursektoren

Søknadsfristen for arrangementer som skulle gjennomføres fra oktober til desember var 1. desember kl. 13:00.

Her finner du siste vedtak fra stimuleringsordningen

Rapporteringsfristen er 31. januar kl. 13:00.

Se spørsmål og svar om rapportering for stimuleringsordningen

Kulturdepartementet jobber med en stimuleringsordning for 2021, og forskriften er nå sendt på høring.

Les pressemelding fra Kulturdepartementet.

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål om stimuleringsordningen.

 

Kompensasjonsordning for arrangører og underleverandører i kultursektoren

Arrangementer for oktober-desember

Ordningen gjelder alle arrangementer som skulle vært holdt i oktober til desember 2020 og er avlyst som følge av offentlige pålegg, inkludert lokale pålegg. Delvis avlyste arrangementer vil ikke få kompensasjon i denne runden. Kompensasjonsordningen trappes ned til 70 % kompensasjon fra oktober og 50 % fra november. Det vil være et tak på en kompensasjon på 3,5 millioner kroner per søker.

Søk kompensasjon for arrangementer oktober–desember

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål om kompensasjonsordningen

Arrangementer for september

Søknadsfristen for arrangementer i september var 15. januar kl. 13:00.

Se siste vedtak for kompensasjonsordningen

Kompensasjonsordning for perioden 1. mai til 31. august

1100 søknader til kompensasjonsordninga er nå ferdigbehandla.

For en del søknader på over en million, gjenstår det fortsatt revisjon før de kan utbetales.

 

Avlyste, utsatte eller endrede prosjekter som følge av koronakrisen

Fra og med søknadsfristen 2. desember kan ikke prosjekter som har fått tilskudd avlyses og tilskuddsmidlene beholdes.

Kulturrådet vil fortsatt utvise romslighet i vurderingen av omdisponeringer, endringer og utsettelser. Dette må søkes om som normalt.

Har du mottatt tilskudd fra Kulturrådets tilskuddsordninger før 2. desember? Les mer om hva du må gjøre her.

 

Våre øvrige tilskuddsordninger

Søknadsbehandling og utbetaling av tilskudd går som normalt i Kulturrådet.

Har du spørsmål om søknaden din, kontakt saksbehandler på ordningen du søkte.

Har du behov for teknisk hjelp, kontakt brukerstøtte. ​

De internasjonale programmene

De internasjonale programmene hvor Kulturrådet er norsk kontaktpunkt påvirkes av korona-situasjonen og enkelte frister er blitt utsatt.

Se oppdatert informasjon om EØS-midlene.

Se oppdatert informasjon om Kreativt Europa.

 

Information in English