Hopp til innhold

Informasjon til kulturlivet om koronasituasjonen

Her finner du informasjon og tiltak fra Kulturrådet knyttet til koronaviruset.

Kompensasjonsordning for arrangører og underleverandører i kultursektoren

Arrangører og underleverandører kan søke Kulturdepartementets kompensasjonsordning for tap og merutgifter i forbindelse med utsettelse eller hel eller delvis avlysning eller stenging av offentlige kulturarrangementer i Norge som følge av koronakrisen. Ordningen gjelder for arrangementer i perioden 1. mai til 31. august 2020 og har en ramme på 950 millioner kroner. Søknadsfristen for denne perioden var 15. september. Kulturdepartementet har bestemt at ordningen skal videreføres ut 2020 og trappes ned samtidig som det etableres en egen stimuleringsordning. Nye utlysninger og søknadsfrister kommer så snart det er klart.

Mer enn 1 500 søknader til kompensasjonsordning for kultursektoren

Stimuleringsordningen skal bidra til aktivitet og mangfold

Les Kulturdepartementet pressemelding om ny stimuleringsordning og videreføring av kompensasjonsordningen.

Midlertidig kunstnerstipend-ordning

Søknadsfristen var 5. august og det kom inn 3700 søknader.

Ekstraordinær utlysning i forbindelse med koronakrisen

Før påske etablerte Kulturrådet en egen tilskuddsordning for kunst- og kulturprosjekter under korona-pandemien, med søknadsfrist 5. mai.

Her kan du se hvem som fikk støtte fra den ekstraordinære tilskuddsordningen.

Avlyste, utsatte eller endrede prosjekter som følge av koronakrisen

Tilskuddsmottakere som må avlyse, utsette eller endre tiltak grunnet koronasituasjonen vil ikke miste tilskuddet.

Kulturrådet oppfordrer tilskuddsmottakerne til å vurdere alternative måter å gjennomføre arrangementene på dersom det er mulig.

Våre øvrige tilskuddsordninger

Søknadsbehandling og utbetaling av tilskudd går som normalt i Kulturrådet.

Har du spørsmål om søknaden din, kontakt saksbehandler på ordningen du søkte.

Har du behov for teknisk hjelp, kontakt brukerstøtte. ​

De internasjonale programmene

De internasjonale programmene hvor Kulturrådet er norsk kontaktpunkt påvirkes av korona-situasjonen og enkelte frister er blitt utsatt.

Se oppdatert informasjon om EØS-midlene.

Se oppdatert informasjon om Kreativt Europa.

Annen informasjon

Her finner du samlet og oppdatert informasjon om myndighetenes og andre aktørers tiltak som påvirker sektoren.​

Information in English