Hopp til innhold

EØS-midlene

Gjennom EØS-midlene bidrar Norge til sosial og økonomisk utjevning i Europa. Støtten styrker også samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene.

Kulturrådet er nasjonalt kontaktpunkt for kulturprogrammene i EØS-midlene, og bidrar til å utforme kulturprogram i samarbeid med mottakerlandene. EØS-midlene til kultur skal bidra til å styrke det europeiske kulturfeltet, med særlig fokus på kulturelt entreprenørskap. Kultursamarbeidet skal også bidra til sosial inkludering og demokratiutvikling.

I tidligere programperioder er det gitt tilskudd til prosjekter innen musikk og scenekunst, visuell kunst, kulturarv og kunst- og kulturutdanning.

Ønsker du å få siste nytt om utlysninger og arrangementer inn innboksen din? Kulturrådet har laget eget informasjonsbrev for kulturprogrammene innen EØS-midlene!

Påmelding informasjonsbrev

I disse landene kan du søke støtte fra EØS-midlene

Åpne utlysninger

I henhold til UDs reiseråd i forbindelse med koronaviruset fraråder Kulturrådet alle norske aktører fra å reise frem til reiserådene endrer seg. 

Det er mulig å søkeprosjektmidler i Litauen og Portugal. Reisestøtteutlysningen i Bulgaria og den bilaterale utlysningen i Romania knyttet til Timisoara som europeisk kulturhovedstad er satt på vent inntil videre grunnet koronaviruset. 

Grunnet den pågående koronavirus-krisen, har følgende utlysninger fått utvidede frister:

  • I Portugal er søknadsfristen for kunst- og kultursamarbeid forlenget til 28. oktober. Reisestøtteutlysningen skulle vært åpen frem til 28. september 2020, men er i tråd UDs reiseråd i forbindelse med koronaviruset stanset.
  • I Litauen er fristen for fristen for kunst- og kultursamarbeid forlenget til 30. oktober. Reisestøtteutlysningen er åpen til 9. oktober 2020, men Kulturrådet viser til UDs reiseråd i forbindelse med koronaviruset, og fraråder reiser frem til reiserådene endrer seg. 
  • I Romania er fristen for å søke reisestøtte utsatt til 30. september 2020.  Reisestøtteutlysningen er åpen, men Kulturrådet viser til UDs reiseråd i forbindelse med koronaviruset, og fraråder reiser frem til reiserådene endrer seg. 
  • Den bilaterale utlysningen i Romania knyttet til Timisoara som europeisk kulturhovedstad er satt på vent til høsten. Ny søknadsfrist vil bli publisert når utlysningen gjenåpnes. 

Hvis du har hatt utgifter i forbindelse med reise du har søkt støtte til, men som ikke lar seg gjennomføre grunnet koronaviruset, vennligst ta kontakt med EØS-teamet i Kulturrådet omgående.