Hopp til innhold

EØS-midlene

Gjennom EØS-midlene bidrar Norge til sosial og økonomisk utjevning i Europa. Støtten styrker også samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene.

Kulturrådet er nasjonalt kontaktpunkt for kulturprogrammene i EØS-midlene, og bidrar til å utforme kulturprogram i samarbeid med mottakerlandene. EØS-midlene til kultur skal bidra til å styrke det europeiske kulturfeltet, med særlig fokus på kulturelt entreprenørskap. Kultursamarbeidet skal også bidra til sosial inkludering og demokratiutvikling.

I tidligere programperioder er det gitt tilskudd til prosjekter innen musikk og scenekunst, visuell kunst, kulturarv og kunst- og kulturutdanning.

Ønsker du å få siste nytt om utlysninger og arrangementer inn innboksen din? Kulturrådet har laget eget informasjonsbrev for kulturprogrammene innen EØS-midlene!

Påmelding informasjonsbrev

I disse landene kan du søke støtte fra EØS-midlene

Åpne utlysninger

For tiden er det mulig å søke reisestøtte til Romania, og prosjektmidler i Litauen og Portugal. Reisestøtteutlysningene for Bulgaria, Litauen og Portugal er satt på vent inntil videre grunnet koronaviruset. Det samme gjelder den bilaterale utlysningen i Romania knyttet til Timisoara som europeisk kulturhovedstad. 

Grunnet den pågående koronavirus-krisen, har følgende utlysninger fått utvidede frister:

  • I Portugal er søknadsfristen for kunst- og kultursamarbeid forlenget til 28. oktober. Reisestøtteutlysningen er midlertidig satt på vent og vil gjenåpne 15. juni. Ny søknadsfrist er satt til  28. september eller til midlene er uttømt. Siste mulige møtedag er 15. oktober.
  • I Litauen er fristen for fristen for kunst- og kultursamarbeid forlenget til 30. oktober. Reisestøtteutlysningen er midlertidig satt på vent. 
  • I Romania er fristen for å søke reisestøtte utsatt til 30. september 2020.
  • Den bilaterale utlysningen i Romania knyttet til Timisoara som europeisk kulturhovedstad er satt på vent til høsten. Ny søknadsfrist vil bli publisert når utlysningen gjenåpnes. 

Hvis du har hatt utgifter i forbindelse med reise du har søkt støtte til, men som ikke lar seg gjennomføre grunnet koronaviruset, vennligst ta kontakt med EØS-teamet i Kulturrådet omgående.