Hopp til innhold

Kreativt Europa

Kreativt Europa er EUs program for de kulturelle og kreative sektorene i perioden 2014-2020. Programmet gir norske aktører innen TV, film, kunst og kultur muligheter til å samarbeide internasjonalt og til å nå ut til et større europeisk publikum.

Kreativt Europa har et delprogram for kunst- og kultur og et delprogram for TV, film og spill. Kulturrådet har ansvaret for å informere og veiledede norske aktører om programmet for kunst og kultur, mens Norsk filminstitutt har ansvaret for å informere og veilede norske aktører om programmet for TV, film og spill.

Les mer om medieprogrammet hos Norsk filminstitutt.

Søk støtte fra Kreativt Europa