Hopp til innhold

Kreativt Europa

Kreativt Europa er EUs program for kulturell og kreativ sektor. Gjennom Kreativt Europa kan norske aktører innen kunst, kultur, film og TV få støtte til internasjonalt kultursamarbeid.

Den pågående koronavirus-krisen kan føre til utsatte frister for Kreativt Europa. Se oppdaterte nyheter på programmets egen nettside.

Kreativt Europa har to del-program:

Kultur-programmet har som formål å styrke kulturelt samarbeid og mangfold i Europa, og er åpent for et bredt spekter av aktører innen ulike sjangre. Kulturrådet er kontaktpunkt for Kreativt Europas kulturprogram. Mer om kulturprogrammet her

MEDIA-programmet har som formål å styrke den audiovisuelle bransjen i Europa, gjennom en rekke ulike støtteordninger. Programmet forvaltes av Norsk Filminstitutt.

Se aktive utlysninger i Kreativt Europa