Hopp til innhold

Informasjon til kulturlivet om koronasituasjonen

Stimuleringsordning for kultursektoren

Søknadskjemaet for stimuleringsordningen for arrangementer fra 1. januar til 30. juni er nå åpent. 

Søknadsfristen for denne runden gikk ut 14. april kl. 15:00. Neste frist er 10. mai kl. 15:00. Siste søknadsfrist 1. juni 2021.

Søk stimuleringsmidler her

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål om stimuleringsordningen.

Første runde i stimuleringsordningen for 2021 er ferdigbehandlet.

Stimuleringsmidler til 360 søkere

Se hele vedtakslisten her

Saksbehandlingen er basert på en rekke kriterier, og det er heller ikke diskvalifiserende om du har fått støtte tidligere.

Her er noen fakta om Kulturrådets behandling av søknader til stimuleringsordningen.

Stimuleringsordningen for 2021 hadde en budsjettramme på 400 millioner kroner for hele vårhalvåret, men allerede på den første av fire søknadsfrister kom det inn søknader for rundt 500 millioner kroner. På runde to, som hadde søknadsfrist denne uken, kom det inn søknader på mer enn 400 millioner kroner.

Kulturrådet fordelte halvparten av budsjettrammen i første runde, og måtte avvise en rekke gode søknader. Fredag kom beskjeden om at Kulturdepartementet foreslår å øke rammen for ordningen med 400 millioner kroner.

Les pressemelding fra Kulturdepartementet.

Kompensasjonsordning for arrangører og underleverandører i kultursektoren

Arrangementer i januar til juni 2021

Forskriften for arrangementer fra og med 1. januar til og med 30. juni 2021 har vært på høring. Utlysning og søknadsskjema kommer så snart forskriften er ferdigstilt og godkjent av ESA.

Ordningen vil kompensere kultursektoren for avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementer som følge av råd eller pålegg fra offentlige myndigheter i forbindelse med koronaen. Arrangører kan få dekket 95 prosent av sine uunngåelige kostnader knyttet til avlyste eller nedskalerte kulturarrangement. Nytt for ordningen er at kompensasjon kan bli avslått eller avkortet dersom arrangøren ikke hadde lagt realistiske planer for kulturarrangementet. Underleverandører kan på samme måte som i oktober til desember 2020 få kompensert inntil 50 prosent av tapte inntekter og merutgifter knyttet til avlyste eller nedskalerte kulturarrangementer.

En full beskrivelse av kompensasjonsordningen finnes i høringsnotatet på Kulturdepartementets sider.

Arrangementer i oktober-desember 2020

Ordningen gjelder alle arrangementer som skulle vært holdt i oktober til desember 2020 og er avlyst som følge av offentlige pålegg, inkludert lokale pålegg. Delvis avlyste arrangementer vil ikke få kompensasjon i denne runden. Kompensasjonsordningen trappes ned til 70 % kompensasjon fra oktober og 50 % fra november. Det vil være et tak på en kompensasjon på 3,5 millioner kroner per søker.

Kulturdepartementet har bedt Kulturrådet endre tolkningen av forskriften for kompensasjonsordningen oktober-desember. Endringen vil i mange tilfeller føre til at underleverandører får høyere kompensasjon. 

Søknadsskjemaet er gjenåpnet for å kunne imøtekomme søkere som ikke fikk sendt inn søknadsskjema for kompensasjon til kulturarrangement fra og med 1. oktober 2020 til og med 31. desember 2020. Søknadsfristen er mandag 26. april kl. 13.00.

Beregningen av kompensasjonsbeløpet er nå korrigert i skjema. Tidligere innsendte søknader har allerede fått ny utregning. Les under hva det betyr for deg som ny eller tidligere søker:

For deg som allerede har levert søknad:

  • Tidligere innsendte søknader har fått ny utregning av kompensasjonsgrunnlaget i vårt saksbehandlingssystem.
  • Hvis du har fått sendt inn søknad tidligere er det ingen grunn til å sende inn en ny.

For deg som ikke fikk sendt inn søknad i forrige runde:

  • Du kan nå søke ved å opprette et nytt skjema.
  • Den oppdaterte utregningen vil kunne lede til at søknader som tidligere kom under minstebeløpet nå kan sendes inn.

OBS: Tapte inntekter eller merutgifter må utgjøre minimum 12 500 kroner til sammen for alle avlyste arrangement planlagt avholdt i perioden 1. til 31. oktober, og/eller 25 000 kroner til sammen for alle arrangement i perioden 1. november til 31. desember.

Søk kompensasjonsmidler her

Arrangementer i september 2020

Søknadsfristen for arrangementer i september var 15. januar kl. 13:00.

Se siste vedtak for kompensasjonsordningen

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål om kompensasjonsordningen

Arrangementer 1. mai til 31. august 2020

Det kom inn mer enn 1 500 søknader på kompensasjonsordningen for perioden mai-august, og mer enn 1 200 søkere fikk sine vedtak tidlig høsten 2020. Alle de rundt 230 søknadene på mer enn én million kroner ble bedt om å sende inn ytterligere dokumentasjon. Blant dem var mange av de største festivalene i Norge, med søknader på flere titalls millioner kroner. 

De store festivalene får svar på kompensasjonssøknadene

 

Avlyste, utsatte eller endrede prosjekter som følge av koronakrisen

Kulturrådet gjør hele tiden løpende vurderinger av den usikre situasjonen kunstnere og kulturaktører befinner seg i som følge av pandemien. Tilskuddsmottakere kan tilpasse prosjekter til nye forutsetninger, inkludert nødvendige avlysninger, fram til en gjenåpning av sektoren har kommet så langt at det igjen er rimelig å stille krav om gjennomføring.

Se spørsmål og svar om hva du som har mottatt tilskudd fra Kulturrådet skal gjøre

 

Våre øvrige tilskuddsordninger

Søknadsbehandling og utbetaling av tilskudd går som normalt i Kulturrådet.

Har du spørsmål om søknaden din, kontakt saksbehandler på ordningen du søkte.

Har du behov for teknisk hjelp, kontakt brukerstøtte. ​

De internasjonale programmene

De internasjonale programmene hvor Kulturrådet er norsk kontaktpunkt påvirkes av korona-situasjonen og enkelte frister er blitt utsatt.

Se oppdatert informasjon om EØS-midlene.

Se oppdatert informasjon om Kreativt Europa.

 

Information in English