Hopp til innhold
Fond for lyd og bilde

Underutvalg for prosjektstøtte diverse

Underutvalg av Styret for Fond for lyd og bilde, vurderer og innstiller til vedtak for søknader til sammensatte kunstprosjekter. Her menes tverrkunstnerisk produksjon som integrerer ulike kunstarter eller uttrykk fra ulike kunstfelt.

Publisert 27.10.2017
Sist endret 05.02.2019

Medlemmer

  • Karianne Stensland, Norske billedkunstnere, Trondheim
  • Susanne Næss Nielsen, vara for styreleder, Hammerfest
  • Hans Mathisen, GramArt, Sandefjord

Vara

  • Ragna Lindboe, Norske Filmregissører/Norsk Filmforbund, Oslo

Utvalget behandler søknader til: 

Prosjektstøtte - Fond for lyd og bilde

Styringsdokumenter for utvalget:

Styrets retningslinjer for tildeling av tilskudd (PDF)

Habilitetsbestemmelser for Norsk kulturråd

Vedtekter for Fond for lyd og bilde (PDF)

Lovdata: Forskrift om tilskudd fra Fond for lyd og bilde