Hopp til innhold
Fond for lyd og bilde

Fagutvalg for billedkunst

Fagutvalget for billedkunst behandler søknader om prosjektstøtte i Fond for lyd og bilde, som gjelder produksjon og formidling av foto, videokunst, digital kunst og markedsføring.

Publisert 20.10.2012
Sist endret 05.07.2019

Fagutvalg for billedkunst sitter to år, fra høst 2018 til og med vår 2020.

Medlemmer

  • Jon Benjamin Tallerås, Oslo (Forbundet Frie Fotografer)
  • Eirik Havnes, Oslo (Norske Billedkunstnere)
  • Sara Eliassen, Oslo/New York (Unge Kunstneres Samfund)

Varamedlemmer

  • Hannah Mjølsnes, Trondheim (Forbundet Frie Fotografer)
  • Maia Urstad, Bergen (Norske Billedkunstnere)
  • Tarje Eikanger Gullaksen, Berlin (Unge Kunstneres Samfund)

Utvalget behandler søknader til: 

Prosjektstøtte fra Fond for lyd og bilde

Styringsdokumenter for utvalget:

Styrets retningslinjer for tildeling av tilskudd (PDF)

Habilitetsbestemmelser for Norsk kulturråd

Vedtekter for Fond for lyd og bilde (PDF)

Lovdata: Forskrift om tilskudd fra Fond for lyd og bilde