Hopp til innhold
Fond for lyd og bilde

Fagutvalg for fonogramproduksjon

Fagutvalget for fonogramproduksjon behandler søknader om prosjektstøtte i Fond for lyd og bilde, som gjelder produksjon og innspilling av ny musikk.

Publisert 20.10.2012
Sist endret 05.07.2019

Fagutvalg for fonogramproduksjon sitter to år fra høst 2018 til og med vår 2020.

Medlemmer  

  • Thea Glenton Raknes, Filtvet (GramArt)
  • Kyrre Fritzner, Kråkerøy (NOPA)
  • Trude Løken, Lier (IFPI) 
  • Glenn Erik Haugland, Alvdal (Norsk komponistforening)

Varamedlemmer

  • Sverre Indris Joner, Oslo (Creo - forbundet for kunst og kultur)
  • Aggie Peterson, Tromsø, (NOPA)
  • Martha Lyse, Stavanger (FONO)
  • Tomas Linnes, Oslo (IFPI)

Utvalget behandler søknader til: 

Prosjektstøtte fra Fond for lyd og bilde

Styringsdokumenter for utvalget:

Styrets retningslinjer for tildeling av tilskudd (PDF)

Habilitetsbestemmelser for Norsk kulturråd

Vedtekter for Fond for lyd og bilde (PDF)

Lovdata: Forskrift om tilskudd fra Fond for lyd og bilde