Hopp til innhold
Fond for lyd og bilde

Fagutvalg for fonogramproduksjon

Fagutvalget for fonogramproduksjon behandler søknader om prosjektstøtte i Fond for lyd og bilde, som gjelder produksjon og innspilling av ny musikk.

Publisert 20.10.2012
Sist endret 23.06.2020

Fagutvalg for fonogramproduksjon sitter to år fra høst 2020 til og med vår 2022.

Medlemmer

  • Aslak Klever, Oslo (IFPI). Utvalgsleder.
  • Thea Glenton Raknes, Filtvet/Viken (GramArt)
  • Hanne Hukkelberg, Oslo (NOPA)
  • Sverre Indris Joner, Oslo (CREO/Norsk Komponistforening)

Varamedlemmer

  • Henrik Maarud, Oslo (GramArt)
  • Petter Wavold, Trondheim/Trøndelag (NORA)
  • Ann Kristin Traaen, Vestby/Viken (FONO)
  • Liv Runesdatter, Stavanger/Rogaland (CREO)

Utvalget behandler søknader til: 

Prosjektstøtte fra Fond for lyd og bilde

Styringsdokumenter for utvalget:

Styrets retningslinjer for tildeling av tilskudd (PDF)

Habilitetsbestemmelser for Norsk kulturråd

Vedtekter for Fond for lyd og bilde (PDF)

Lovdata: Forskrift om tilskudd fra Fond for lyd og bilde