Hopp til innhold
Fond for lyd og bilde

Fagutvalg for tekst

Fagutvalget for tekst behandler søknader om prosjektstøtte i Fond for lyd og bilde, som gjelder manusutvikling for audiovisuelle produksjoner eller scene og tekst til musikk.

Publisert 20.10.2012
Sist endret 14.12.2018

Fagutvalg for tekst sitter to år fra høst 2018 til og med vår 2020.
 

Medlemmer

  • Kristin Søhoel, Halden (Skribentorganisasjonenes samarbeidsutvalg)
  • Tonje Unstad, Sennesvik (NOPA)
  • Hilde Heier, Oslo (Norske filmregissører)
  • Arne Berggren, Oslo (Virke produsentforeningen)

Varamedlemmer

  • Jon Rognlien, Oslo (Skribentorganisasjonenes samarbeidsutvalg)
  • Trygve Skaug, Ørje (NOPA)   
  • Ove Raymond Gyldenås, Oslo (Norsk filmforbund)
  • Hilde Skofteland, Slemmestad (Virke produsentforeningen)

Utvalget behandler søknader til: 

Prosjektstøtte fra Fond for lyd og bilde

Styringsdokumenter for utvalget:

Styrets retningslinjer for tildeling av tilskudd (PDF)

Habilitetsbestemmelser for Norsk kulturråd

Vedtekter for Fond for lyd og bilde (PDF)

Lovdata: Forskrift om tilskudd fra Fond for lyd og bilde