Hopp til innhold
Fond for lyd og bilde

Fagutvalg for tekst

Fagutvalget for tekst behandler søknader om prosjektstøtte i Fond for lyd og bilde, som gjelder manusutvikling for audiovisuelle produksjoner eller scene og tekst til musikk.

Publisert 20.10.2012
Sist endret 26.06.2020

Fagutvalg for tekst sitter to år fra høst 2020 til og med vår 2022.

Medlemmer

  • Kari Fredrikke Brænne, Oslo (Skribentorganisasjonenes samarbeidsforum). Utvalgsleder.
  • Fredrik Høyer, Oslo (NOPA)
  • Marja Bål Nango, Skibotn/Troms og Finnmark (Norsk filmforbund)
  • Arild Halvorsen, Espa/Innlandet (Virke produsentforeningen)

Varamedlemmer

  • Hans Otto Nicolayssen, Bergen/Vestland (Norsk filmforbund)
  • Natalie Sandtorv, Oslo (NOPA)
  • Zaradasht Ahmed, Stavanger/Rogaland (Norsk filmforbund)
  • Itonje Søimer Guttormsen, Oslo (Norske Filmregissører/Norsk filmforbund)

Utvalget behandler søknader til: 

Prosjektstøtte fra Fond for lyd og bilde

Styringsdokumenter for utvalget:

Styrets retningslinjer for tildeling av tilskudd (PDF)

Habilitetsbestemmelser for Norsk kulturråd

Vedtekter for Fond for lyd og bilde (PDF)

Lovdata: Forskrift om tilskudd fra Fond for lyd og bilde