Hopp til innhold
Norsk kulturfond

Forsknings- og utviklingsutvalget

Bevilger midler til forskningssatsinger og gir råd om Kulturrådets forsknings- og evalueringsvirksomhet.

Publisert 20.10.2012
Sist endret 30.08.2019

FoU-utvalget har i oppdrag å bistå med å styrke Norsk kulturråds kunnskapsgrunnlag. I dette ligger å være rådgiver i forskningsfaglige spørsmål, foreslå fordeling av midlene i FoU-avsetningen i Norsk kulturfond, sikre rammene rundt Kulturrådets forsknings- og evalueringsprosjekter, samt være redaktør for Kulturrådets bokserie. Utvalget behandler eksterne søknader om forskningsmidler tilknyttet særskilte forskningsprogrammer.

Rådet oppnevner fem medlemmer til utvalget, Norges forskningsråd oppnevner ett medlem. Forskningsrådets administrasjon møter med observatør i utvalgsmøtene.

Leder

Jorunn Veiteberg (leder) (f. 1955), rådsmedlem. Danmark. Kunsthistoriker, PhD fra Universitetet i Bergen.

Medlemmer

Knut Ove Eliassen (f. 1959) Trøndelag. Professor i litteraturvitenskap, Institutt for språk og litteratur, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Hanne Hammer Stien (f. 1977) Troms. Førsteamanuensis ved Kunstakademiet og visedirektør for utdanning og kunstnerisk utviklingsarbeid ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag, UiT. 

Jill Walker Rettberg (f. 1971) Hordaland. Professor i digital kultur ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen.

Eivind Røssaak (f. 1964) Oslo. PhD i mediefag fra Universitetet i Oslo. Førsteamanuensis i Forskningsavdelingen ved Nasjonalbiblioteket.

Trine Bille (f. 1964) Danmark. Professor i kunst- og kulturøkonomi ved Copenhagen Business School. Oppnevnt av Forskningsrådet.