Hopp til innhold

Gjenoppbygging av kultursektoren

Kulturrådet og Norsk filminstitutt skal kartlegge og analysere pandemiens konsekvenser for kultursektoren. I tillegg skal det vurderes hvordan sektoren kan gjenoppbygges og styrkes i tiden etter 2021. Flere analyser er påbegynt, og i april 2022 presenteres resultatene i en sluttrapport. Underveis skal kultursektoren involveres i arbeidet.

Funn og analyser