Hopp til innhold

Nordic Dialogues

Velkommen til Oslo 2. og 3. desember 2019. Hvordan gjør vi kulturlivet mer inkluderende og relevant for personer med flerkulturell bakgrunn?

Syv nordiske nettverk har de siste tre årene delt erfaringer og metoder gjennom prosjektet Inkluderende kulturliv i Norden. De har jobbet med kulturskoler, biblioteker, museer og på ledernivå i kulturlivet. Nå presenterer nettverkene sine resultater.

Felles for de nordiske landene er målet om inkludering og ytringsfrihet for alle. I dagens polariserte debattklima spiller kultur en viktig rolle for å skape fellesskap som vi trenger for å bekjempe rasisme og nasjonalisme. Denne konferansen gir verdifulle perspektiver, konkrete verktøy og strategier som kan inspirere politikere, kulturledere og kunstnere på tvers av Norden.

Kulturrådet har ledet Inkluderende Kulturliv i Norden (2017-2019). Prosjektet er finansiert av Nordisk Ministerråd og Kulturdepartementet.

Go to English page