Hopp til innhold

Inkludering

Kulturrådet har gjennom ulike ordninger og fagfelt satset på å styrke mangfoldet i kunst- og kulturlivet.

Tiltak og prosjekter har vært utviklet og støttet i samarbeid med blant annet det samiske urfolket, de nasjonale minoritetene (romanifolket/taterne, rom, jøder, skogfinner og kvener), nye minoriteter og andre grupper.