Hopp til innhold
Lanseringsseminar

Immateriell kulturarv i Norge

Kulturrådet inviterer til lanseringsseminar for nettstedet immateriellkulturarv.no 6. mars! Nettstedet blir en åpen, nettbasert plattform der alle kan registrere og dele kulturarvsuttrykk, og vi vil ha ditt bidrag.

Kunnskap om seiling og roing av tradisjonsbåter er eksempel på immateriell kulturarv som videreføres av lokale felleskap. På bildet: Samseiling av tradisjonelle klinkbygde båter. Foto: Tore Friis-Olsen / Forbundet KYSTEN

Kunnskap om seiling og roing av tradisjonsbåter er eksempel på immateriell kulturarv som videreføres av lokale felleskap. På bildet: Samseiling av tradisjonelle klinkbygde båter. Foto: Tore Friis-Olsen / Forbundet KYSTEN

6. mars 2017 kl. 10:00 - 16:00

Legg arrangementet i min kalender

Interkulturelt museum, Tøyenbekken 5, 0188 Oslo

Kulturrådet

Vi strømmer lanseringsseminaret direkte:

Del 2: 13.15-16.00

 

Del 1: 10.00 -12.30

I 2017 er det 10 år siden Norge ratifiserte UNESCOs konvensjon om immateriell kulturarv - den kulturarven som er utøvende og fortellende. Kulturrådet lanserer nå en åpen, nettbasert plattform hvor alle kan registrere sitt kulturarvsuttrykk. Immateriell kulturarv i Norge er en digital portal til tradisjonene og kunnskapen som utgjør den lokale og nasjonale kulturarven i ditt fylke. 

Immateriellkulturarv.no

10 år med UNESCOs konvensjon om immateriell kulturarv

Da Norge ratifiserte UNESCOs konvensjon om immateriell kulturarv, ble det lagt vekt på at konvensjonen skal bidra til større forståelse for kulturarvens immaterielle side, nasjonalt og internasjonalt. Særlig var det et mål å fremme bevisstheten om immateriell kulturarv internasjonalt og å styrke bevisstheten om urfolks og minoriteters kulturarv i Norge.

Konvensjonen omtaler fem temaområder:

  • Muntlige tradisjoner og uttrykk, herunder språk som et uttrykksmiddel for immateriell kultur
  • Utøvende kunst
  • Sosiale skikker, ritualer og høytidsfester
  • Kunnskap og praksis som gjelder naturen og universet
  • Tradisjonelt håndverk

En nasjonal fortegnelse over immateriell kulturarv er et krav i konvensjonen. Den digitale plattformen Immateriell kulturarv i Norge lanseres på dette seminaret. Fortegnelsen er utviklet i nært samarbeid med flere aktive miljøer. Kulturrådet har utviklet en åpen løsning som gjør det mulig for alle som vil å skrive om den immaterielle kulturarven de opplever som vesentlig. Immateriell kulturarv i Norge er ikke en statisk liste, men skal være et aktivt redskap for samarbeid, også internasjonalt.

Lanseringsseminaret ser nærmere på hvordan UNESCO-konvensjonen er implementert i Norge, og hvorfor de som utøver og viderefører immaterielle kulturarvsuttrykk og kunnskap burde benytte en slik nasjonal liste. Hvem er fortegnelsen interessant for – og er den egentlig en kulturkanon?

Lanseringsseminaret markerer også begynnelsen på 10-årsmarkeringen. 

Program

10.00 Velkommen v/Kulturrådet

Knut Aastad Bråten, langeleik
Knut Aastad Bråten fra Valdres er forfatter og musiker, og har vært med å gi langeleiksmusikken i Norge et løft de siste 25 årene.

10.15 Lansering av fortegnelsen Immateriellkulturarv.no v/ Kristin Danielsen, direktør Kulturrådet

10.30 Fortegnelser og lister - hva så? v/Magne Velure
Velure var delaktig da Norge ratifiserte konvensjonen i 2007, og deltok fra Norge i forhandlingene som ledet fram til den endelige konvensjonsteksten. Med dette internasjonale bakteppet vil han kommentere arbeidet med konvensjonen i Norge i disse 10 årene.

11.00 Fra Danmarkskanon til nationale fortegnelser: Arbejdet med immateriel kulturarv i Danmark v/Marianne Holm Pedersen, Det Kongelige Bibliotek, Danmark

11.20 Pause

11.30 Experiences on the Wiki-inventory for Living Heritage in Finland v/ Leena Marsio, Museiverket Finland

11.50 Registreringsarbeid - bevisstgjøring om vern og videreføring av immaterielle kulturarv?
Marit Stranden, Norsk senter for folkemusikk og folkedans, i samtale med utøvere fra Setesdal spelemannslag og Oselvarverkstaden.

12.30 Lunsj

13.15 Javid Afsari Rad, santur
Javid Afsari Rad er artist, musiker, komponist, tradisjonsbærer og kultur- og integreringsentreprenør fra Iran og Norge. Han har preget musikklivet i Norge og verden en årrekke, og han ble tildelt statsstipend i  2016.

13.30 Fortegnelser - et egnet verktøy i arbeid med videreføring av immateriell kulturarv?
Thomas Walle, Musea i Sogn og Fjordane, i samtale med Marit Myrvoll fra Várdobáiki samisk senter, Kaisa Maliniemi fra Varanger Museum, Heidi Dahlsveen fra Høgskolen i Oslo og Akershus, Gazi Øzcan fra Oslo museum og Torveig Dahl fra Norges museumsforbund.

15.00 Pause

15.10 Marianne Ek Hagen, forteller
Fortellingene er primært tradisjonelle fortellinger, gjerne fortellinger man selv har fått overlevert muntlig fra en annen.

15.20 UNESCO: global kulturbeskytter v/ Tora Aasland, leder for Den norske UNESCO-kommisjonen

15.45 Takk og vel hjem v/Kulturrådet

Med forbehold om endringer i programmet.

Påmelding

Seminaret er gratis og åpent for alle med påmelding.

Meld deg på seminaret på e-post til anita.eik@kulturradet.no

Kontaktpersoner

Hildegunn Bjørgen

Anne Margrethe Lund