Hopp til innhold

Møte i Arrangørutvalget for visuell kunst

Utvalget behandler søknader til Norsk kulturfond om arrangørstøtte for kunstnerdrevne visningssteder og kunstfestivaler, driftsstøtte, utstyrsstøtte fellesverksteder og prosjektstøttesøknader fra institusjoner.

23. - 25. mai 2018

Legg arrangementet i min kalender

Kulturrådet

Utvalget behandler søknader til Norsk kulturfond for støtteordningene innen visuell kunst. Utvalgsmøtene holdes omtrent to måneder etter søknadsfristen for de ulike ordningene. I utvalgsmøtene vurderes søknadene og det gjøres vedtak i de aller fleste innkomne søknader.

Slik behandles søknaden til Kulturfondet

Utvalet handsamer søknader til

Arrangørstøtte visuell kunst

Prosjektstøtte visuell kunst (søknader fra institusjoner)

Utstyrsstøtte til fellesverksteder (kun én søknadsfrist i året)

Kunstnerassistentordningen

Driftsstøtte

Utvalsmedlemmar

Medlemmer arrangørutvalget for visuell kunst